Müüginõustamine

 

Tagame kõige laiema hulga potentsiaalsete ostjate informeerimise nii Eestis kui ka välismaal, et müüa kinnisvara parima võimaliku hinnaga.

Meie teenus kinnisvara müüginõustamisel sisaldab järgmisi toiminguid:

  • kinnisvaraturu olukorra tutvustamine ja võõrandatava kinnisvaraga sarnaste kinnisvarade pakkumishindade võrdlemine varem toimunud tehingute hindadega
  • võõrandatava kinnisvara turuväärtust ja likviidsust mõjutavate asjaolude väljaselgitamine
  • ettepanekute ja soovituste väljatöötamine müügistrateegia osas
  • müügistrateegia kooskõlastamine
  • kinnisvara turundus
  • kinnisvara esitlemine ostuhuvilistele
  • müüja esindamine ja nõustamine läbirääkimistel ostjatega
  • kokkulepete ja lepingute ettevalmistamine ning vormistamise korraldamine
  • kinnisvara üleandmise-vastuvõtmise ja üleandmis-vastuvõtuakti vormistamise korraldamine
  • müüja nõustamine kõigis tehinguga seotud küsimustes