Firmast

Usaldus, pikaajalised suhted ja oma ala eksperdid

Kinnisvaraekspert tegutseb Eesti kinnisvaraturul alates aastast 1993, Lätis alates 2003. aastast ja Leedus alates 2009. aastast. Meil on esindused Tallinnas ja Pärnus, samuti Riias ja Vilniuses ning väljaspool Balti riike. Kokku töötab meie büroodes üle 30 eksperdi, kelle erialaks on kinnisvara vahendamine, sh üürimine, samuti hindamine või haldamine. Meie äripindade osakond pakub lisaks nimetatud teenustele ka investeeringute nõustamist ja vahendamist ning rentnike esindamise teenust. Meil on suurepärased pikaajalised kogemused nii elukondliku kui ka ärikinnisvara valdkonnas.
Kinnisvaraekspert teeb tihedat koostööd maailma suurimate kinnisvarafirmade hulka kuuluva ettevõttega Cushman & Wakefield (endine DTZ). Meie koostöösidemed ulatuvad peale Balti riikide ja Põhjamaade pea kõikidesse maailmajagudesse.

Kontaktid ja inimesed

Kinnisvaraekspert – väärtused

Lugupidamine ja vastutus
Me hindame usaldust, mida klient väljendab, paludes meie abi oma kinnisvaraga seotud soovide ja vajaduste rahuldamisel. Püüame alati kliendi usaldust õigustada. Suhtume sügava vastutustundega töö kvaliteedi tagamisse.

Ausus ja konfidentsiaalsus
Kinnisvaraekspert kaitseb alati ausalt kliendi huve. Me hoidume huvide konfliktidest. Me ei investeeri ise kinnisvaraturul ega ole muul viisil oma klientidele konkurendiks, vaid täidame alati koostööpartneri osa. Tagame meile usaldatud informatsiooni konfidentsiaalsuse ning selle kasutamise vaid meile usaldatud volituste piires.

Koostöö ja kohusetunne
Töötame koos kliendiga välja optimaalsed lahendused, mis järgivad õigusaktides sätestatud norme. Meie kohus on välja selgitada kõik küsimused, mis on olulised argumenteeritud otsuste tegemisel kliendi huvides.

Haridus, teadmised, kogemus
Oma töö kvaliteedi tagamisel tugineme erialasele haridusele, põhjalikele valdkondlikele teadmistele ja pikaajalistele kogemustele kinnisvara valdkonnas. Meie kollektiivi tihe koostöö annab meile võimaluse tagada kõikehõlmav ja põhjalik käsitlus kõigi kinnisvara-alaste küsimuste lahendamiseks.

Täpsus ja korrektsus
Kinnisvaraekspert väärtustab oma töös kõrgelt aega, kiirust, täpsust ning tähtaegadest ja lubadustest kinni pidamist. Meie teeme omalt poolt kõik vajaliku, et kliendi vajadused leiaksid kiire ja sobiva lahenduse.

Head tavad
Väärtustame keskkonda hoidvat ja loodust säästvat arengut. Igal kutsealal tegutsedes järgime vastava valdkonna tunnustatud häid tavasid ja kutse-eetikat.

Viimased 5 aastat on Kinnisvaraekspert valitud Äripäeva TOP kinnisvarafirmade hulka.

Referentsid