Haldus

Pakume kinnisvara haldamist nii mõne korteriga elamutele kui ka mahukamatele elu-, äri- ja tootmishoonetele.

Kinnisvaraeksperdi haldurid:

  • koostavad majanduskavad
  • planeerivad ja teostavad vajalikud ümberkorraldused
  • koostavad klientidele raportid
  • tegelevad tehnilise haldamisega
  • korraldavad objekti raamatupidamise
  • korraldavad rentnike leidmise, pidamise ja vahetamise

Järgime oma töös kinnisvara korrashoiu standardit EVS 807 ja Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu poolt antud soovitusi ja Heade Tavade Koodeksit.

Meil töötavad oma ala kutsetunnistusega spetsialistid, kes mõistlikult majandades oskavad leida parimad lahendused Teie kinnisvara probleemidele.

Kinnisvara­sõnastik

Küsi haldusteenust Pärnus