Maa mõõtmine

 

Pakume maa mõõdistamist ja sellega seonduvaid töid:

  • maa-alade geodeetiline mõõdistamine
  • suure mõõtkavaga plaanide koostamine ehitiste projekteerimiseks, planeeringute koostamiseks
  • ehitus-geodeetilised tööd
  • maa omandiõiguse tekkimine reformiprotsessis (erastamine, tagastamine) ja omandiõiguse (või ulatuse) muutumisel (kinnistute jagamine, tükeldamine jne)

Kinnisvaraekspert omab maakorraldustööde ning geodeetiliste ja kartograafiliste tööde litsentsi.