Kinnisvara haldamine

 

Pakume nii mõne korteriga elamute kui ka mahukamate elu-, äri- ja tootmishoonete haldamisteenust.

 

Kinnisvaraekspert haldurid:

  • koostavad majanduskavad
  • planeerivad ja teostavad vajalikud ümberkorraldused
  • koostavad klientidele raportid
  • tegelevad tehnilise haldamisega
  • korraldavad objekti raamatupidamise
  • korraldavad rentnike leidmise, pidamise ja vahetamise

Oleme Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu liige ning järgime oma töös kinnisvara korrashoiu standardit EVS 807, EKHHL soovitusi ja heade tavade koodeksit.

Meil töötavad oma ala kutsetunnistusega spetsialistid, kes mõistlikult majandades oskavad leida parimad lahendused teie kinnisvaraprobleemidele.