Kinnisvara haldamine

 

Pakume nii mõne korteriga elamute kui ka mahukamate elu-, äri- ja tootmishoonete haldamisteenust.

Haldusteenused kortermajadele:

  • Igale majale luuakse oma kodulehekülg maja puudutava info ja näitude esitamise võimalusega
  • Raamatupidamine
  • Majanduskavade koostamine ja aruandlus
  • Kõigi hooldustööde korraldamine
  • Kõigi tehniliste sõlmede järelevalve ja hooldus

Oleme Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu liige ning järgime oma töös kinnisvara korrashoiu standardit EVS 807, EKHHL-i soovitusi ja heade tavade koodeksit.

Meil töötavad oma ala kutsetunnistusega spetsialistid, kes oskavad mõistlikult majandades leida parimad lahendused teie kinnisvaraprobleemidele.