Hindamine

 

DTZ Baltic pakub hindamisteenuseid Eestis, Lätis ja Leedus. Lähtume hindamisel rahvusvahelistest standarditest IVS ja RICS, järgime Eesti standardit EVS 875. Meie spetsialistidel on rahvusvaheline RICS-i kvalifikatsiooni tunnistus ja/või vastava riigi kutsekvalifikatsiooni tunnistus. Meie kogemustega spetsialistid on töötanud Eesti standardite väljatöötamisel. Järgime Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu nõudeid.

Meie töö on kaetud vastutuskindlustusega.

Teostame kinnisvara hindamisi järgmistel eesmärkidel:

  • laenu taotlemiseks (laenu tagatise väärtuse määramiseks)
  • tehingute teostamiseks
  • ettevõtete ühinemisteks ja jagunemisteks
  • finantsaruandluseks
  • investeeringute/investeerimisportfellide väärtuste määramiseks
  • varalisteks vaidlusteks
  • vastavalt vajadustele (näiteks kohtuvaidlusteks, sundvõõrandamisteks, servituutide seadmiseks jne)