Ehitusinfo

 

 

SALME TEE 8, PAPSAARE KÜLA, PÄRNU LINN, PÄRNU MAAKOND

Katastriüksuse nr: 16001:001:0160
Projekteeris: Ove Rae
Projekteeritav ärihoone on 6-e osaline, ühekordne, metallkonstruktsioonidel angaar.
Hoone osadesse on planeeritud mitmesugust äritegevust, koos laopindadega.

KINNISTU ANDMED

Kinnistu sihtotstarve: Ärimaa 100%
Pindala : 3740 m²
Ehitistealune pind: 1167,3 m²
Kinnistu täisehituse %: 31,2 %
Haljastuse pind: 950,5 m²
Haljastuse osakaal 25,4%

PÕHIKONSTRUKTSIOONID

Vundamendid – hoone vundamendid on betoonist madalvundamendid. Vundeerimissügavus on -1 m maapinnast.
Hoone välisseinad – hoone välisseinad on metallkonstruktsioonide külge kinnitatud PIR täidisega sandwich paneelidest, paksusega 100 mm. Paneelide        värvus: hall RAL 9007. Sändvitshpaneelide sisekülg on valge.
Siseseinad – hoone siseseinad on vertikaalasendis villatäitega sandwich paneelidest, paksusega 80-100 mm. Siseseinakatteks on paneelide valge profiilplekk. SiseseHoone kandevkonstruktsioonid koosnevad metallpostidest (profiil Shs 200×5; 180×5) ja postidele toetuvatest metallfermidest. Postidevaheline samm on    6 m.inu ei ole vaja lisaviimistleda
Põrandad – hoone ruumidele valatakse metallfiiberarmeeringuga betoonpõrand, paksusega 150 mm.  Ruumide põranda alla paigaldatakse soojustus ainult        perimeetrile(EPS120 1,2 m. laiuselt.)
Katus – hoone esimese osa katusekandjaks on metallfermidele kinnitatud kandevprofiilplekk, hoone ülejäänud osade katusekandjaks on metallfermidele kinnitatud Z-roovitus. Roovidele paigaldatakse sandwich paneelid (140mm).

TEHNOSÜSTEEMID

• Küte – hoone küte on projekteeritud õhksoojuspumpade baasil. Pumpadest tulev soojus jaotatakse ruumides laiali seintele paigaldatavate kalorifeeridega. Õhkkütte kalorifeerid paigaldatakse seintele vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
Ventilatsioon – hoonele ei ole eraldi ventilatsioonisüsteemi projekteeritud. Ruumid ventileeritakse vajadusel veel kõrgete tõstandväravate avamisega, samuti võib avada suitsuluugid.
Veevarustus – arvutuslikud veevooluhulgad: tarbevesi Qmax=1,5 l/s; Qööp=3,0 m3/d; ärajuhitav reovee kogus Qmax = 1,5 l/s ; Q = 3,0 m³/d; hooneväline tulekustutusvesi 20 l/s. Kinnistule on planeeritud uus liitumine vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele. Liitumispunkt on paigaldatud kinnistu poolsele piirile, Salme tee ääres.
Kanalisatsioon – kinnistule on planeeritud uus liitumine vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele. Hoonesisesele kanalisatsioonitorustikule näha ette vähemalt üks välisõhku avanev ventilatsioonitoru. Hoone kanalisatsioon on lahendatud vastavalt detailplaneeringule: rajatavast tänavatrassist. Kinnistu põhja poolsele piirile on paigaldatud liitumispunkt, kust veetakse PVC-NAL muhvtoru, diameetriga 160 mm. vaatluskaevuni hoone ees. Sealt tehakse hoone sisend hülsis ja jagatakse vajalike ruumideni. Kanaliseeritud on kõik veega varustatud ruumid.
Elekter – hoone varustatakse elektriga , vastavalt elektritarnija tehnilistele tingimustele. Elektrivarustuse trassijoonised on antud detailplaneeringus. Detailplaneeritud alal on olemasolev elektrikaabel, detailplaneeringus antud asukohas. Hoone elektrivarustuse liitumiskilp paigaldatakse Salme teepoole, läänepoolsele kinnistu piirile. Hoone igale osale paigaldatakse eraldi kaitsekilp. Hoone elektrisüsteemile, tehakse eraldi elektriosa projekt.

AVATÄITED

• Aknad – hoonele paigaldatakse 3.5 m kõrgusele tumehallide PVC raamidega mitteavatavad ribaaknad. Aknad paigutatakse kogu perimeetrile, kasutamaks looduslikku valgustust. Madalamale paigaldatavad aknad on avatavad.
• Uksed – hoone välisuksed on soojustatud metalluksed. Tõstandväravad on PUR soojustusega, mehhaanilise ja käsitõstega, värvus tumehall. Tõstandväravad keeravad madaltõstel lehe fermi alla. Kõik uksed ja aknad ääristatakse plekkliistudega värvus tumehall.

ÄRIHOONE ÜLDANDMED

• Hoone on viilhalli tüüpi, erikujuline, väikese katusekaldega (9 ja 1 kraadi). Lõuna ja põhjapoolsetel, pikematel külgedel on 6 tõstandväravat, millede kaudu toimub materjalide vedu. Tõstandväravaid teistel külgedel ei ole. Hoone välissein on valdavalt halli värvi (RAL 9007) sandwich paneelidest, paksusega 100 mm. Paneelide vuugiplekid on seina värvi järgi kas: tumehallid (RR23), vihmaveesüsteem on tumehalli, või musta värvi. Hoonel on kõigil külgedel aknad, seina ülaosas, kasutamaks ära looduslikku valgust. Aknad on PVC raamidega, värvus väljast tumehall. Katusekatteks hoone esimesel osal Protan PVC kate, värvus hall. Hoone teiste osade katusekatteks on PIR südamikuga sandwich paneelid. Värvus hall. Aknad PVC profiilidest, välisuksed metalluksed. Sokkel on betoonpind.

Võta meiega ühendust!

Sinu kontaktandmed

Juhul kui maakler ei saa koheselt vastata, jäta oma kontaktandmed

Vestlus:

Jäta kontaktandmed