KAMPAANIA REEGLID

On asju, milles tasub usaldada eksperte KAMPAANIA REEGLID

Kampaania “On asju, milles tasub usaldada eksperte” ametlikud reeglid (edaspidi: Reeglid):

1. Kampaania

Kampaania “On asju, milles tasub usaldada eksperte” (edaspidi: Kampaania) on alates 01.01.2021 kuni 30.04.2021 (k.a) toimuv kliendikampaania, mida korraldab Kinnisvaraekspert Pärnu OÜ (registrikoodiga 12762146), asukohaga Pikk tn 12, 80010, Pärnu linn, Pärnu linn, (edaspidi: Korraldaja).

Kampaania info asub veebilehel https://www.kinnisvaraekspert.ee

2. Kampaania sisu

Kampaanias osalejate vahel, kes sõlmivad Kinnisvaraekspert Pärnu OÜ-ga Kampaania perioodil oma kinnistu (edaspidi ka: kinnisvara) võõrandmaiseks Kampaania tingimuste kohase maaklerlepingu loositakse välja robottolmuimeja Miele.

3. Osalemine

1. Kampaanias osalevad kõik Kinnisvaraekspert Pärnu OÜ kliendid, kes on kampaania perioodil on sõlminud oma kinnisvara võõrandamiseks müümiseks Kinnisvaraekspert Pärnu OÜ-ga maaklerlepingu järgmistel tingimustel:
•   kinnisvara asub Pärnu maakonnas, Rapla maakonnas või Harju maakonnas;
•   kinnisvara eeldatav turuväärtus¹ on vähemalt 20 000 €;
•   kinnisvara omanik sõlmib Korraldajaga kinnisvara võõrandamise korraldamiseks kirjaliku ainuõiguse maaklerlepingu vähemalt  3 (kolme) kuulise tähtajaga;
•   kinnisvara võõrandamise korraldamiseks ei ole sõlmitud maaklerlepingut kolmanda isikuga;
•   kinnisvara suhtes ei ole enne maaklerlepingu sõlmimist Korraldajaga kellegagi sõlmitud võõrandamise eelkokkuleppeid, kinnisvara ei ole arestitud, kinnisvara suhtes ei ole vaidlusi ning ei esine muid asjaolusid, mis võiksid takistada maaklerlepingu täitmist ja kinnisvara võõrandamist maaklerlepingus kokkulepitud tingimustel.

  1. Iga osaleja poolt sõlmitud maaklerleping annab loosimisel ühe hääle. Juhul, kui kinnisvara omanik sõlmib Kampaania perioodil mitme kinnisvara võrrandamise korraldamiseks erinevad maaklerlepingud, osaleb loosimisel ka vastav arv hääli.
  2. Kampaania kestab 01.01.2021 kuni 30.04.2021 (k. a).

4. Auhind ja loosimine

Kampaania auhind on robottolmuimeja Miele Scout RX2 väärtusega 729 €².  Auhind loositakse Korraldaja poolt välja 04. mai 2021.a.

Loosimistel osalevad kõik perioodil 01.01–30.04.2021.a. kõigi Kampaania tingimustega kooskõlas maaklerlepingu sõlminud isikud. Juhul, kui maaklerlepingu sõlminud isik ei anna maaklerlepingu sõlmimisel nõusolekut Kampaanias osalemiseks ei loeta teda Kampaanias osalejaks.

Võitja nimi antakse teda võitjale kirjalikult e-maili või telefonisõnumi teel ning seejärel avaldatakse võitja nimi veebilehel https://www.kinnisvaraekspert.ee viie tööpäeva jooksul.

Auhinda ei arvestata ümber rahasse, ei anta välja rahas ega hüvitata rahas. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel. Auhind antakse üle võitjale üle võitjaga kokkulepitud viisil.

5. Muud tingimused

  1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega.
  2. Kampaanias ei saa osaleda Kampaania Korraldaja töötajad ja nende pereliikmed.
  3. Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhinna loosimisel Võitja väljaselgitamiseks, Võitja nime avaldamiseks ja auhinna kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
  4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 13.05.2021 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutusele ei võta.

 

Lisateavet Kampaania kohta saab Korraldajalt e-posti: parnu@kinnisvaraekspert.ee või tööpäeviti telefoni 44 20 700 teel.

¹ Eeldatava turuväärtuse määrab Korraldaja maakler toimunud turutehingute põhjal

² Robottolmuimeja keskmine jaehind seisuga 22.12.2020.a.

Võta meiega ühendust!

Sinu kontaktandmed

Juhul kui maakler ei saa koheselt vastata, jäta oma kontaktandmed

Vestlus:

Jäta kontaktandmed