Firmast

Usaldus, pikaajalised suhted ja oma ala eksperdid

Kinnisvaraekspert tegutseb Eesti kinnisvaraturul alates aastast 1993, Lätis alates 2003. astast ja Leedus alates 2009.aastast. Meil on esindused Tallinnas ja Pärnus, samuti Riias ja Vilniuses. Kokku töötab meie büroodes üle 30 eksperdi, kelle erialaks on kinnisvara vahendamine, sh üürimine, samuti hindamine või haldamine. Meie äripindade osakond pakub lisaks ka investeeringute nõustamist ja vahendamisst ning rentnike esindamise teenust. Meil on suurepärased pikaajalised kogemused nii elukondliku kui ka ärikinnisvara valdkonnas.
Kinnisvaraekspert teeb tihedat koostööd maailma suurimate kinnisvarafirmade hulka kuuluva ettevõttega Cushman & Wakefield (endine DTZ). Meie koostöösidemed ulatuvad peale Balti riikide ja Põhjamaade pea kõikidesse maailmajagudesse.

 

Kontaktid ja inimesed

Väärtused

Lugupidamine ja vastutus
Me hindame usaldust, mida klient väljendab, paludes meie abi oma kinnisvaraga seotud soovide ja vajaduste rahuldamisel. Püüame alati usaldust õigustada. Suhtume vastutustundega töö kvaliteedi tagamisse.

Ausus ja konfidentsiaalsus
Oleme alati ausalt kliendi huve kaitsmas. Me hoidume huvide konfliktidest. Me ei investeeri ise kinnisvaraturul ega ole muul viisil klientidele konkurent, vaid koostööpartner. Tagame meile usaldatud informatsiooni konfidentsiaalsuse, selle kasutamise vaid meile usaldatud volituste piires.

Koostöö ja kohusetunne
Töötame koos kliendiga välja optimaalsed lahendused, mis järgivad õigusaktides sätestatud norme. Meie kohus on välja selgitada kõik küsimused, mis on olulised argumenteeritud otsuste tegemisel kliendi huvides.

Haridus, teadmised, kogemus
Oma töö kvaliteedi tagamisel tugineme erialasele haridusele, teadmistele ja pikaajalistele kogemustele kinnisvara valdkonnas. Meie kollektiivi koostöö annab meile võimaluse kaasata kõikehõlmav ja põhjalik käsitlus küsimuste lahendamiseks.

Täpsus ja korrektsus
Igas töös on oluline aeg, kiirus, täpsus, tähtaegade ja lubaduste järgimine.

Head tavad
Väärtustame keskkonda hoidvat ja loodust säästvat arengut. Igal kutsealal tegutsedes järgime vastava valdkonna tunnustatud häid tavasid ja kutse-eetikat.

Referentsid